Proporcionální elektrohydraulické ovládání joysticky

Jednou z výhod elektrického proporcionálního ovládání hydraulického rozvaděče joysticky je, že k tomuto ovládání nevedou žádné hydraulické hadice. Funkce jeřábu jsou řízeny proporcionálně pomocí dvou joysticků instalovaných v kabině a řídící ventily jsou umístěné bezpečně v ochranném boxu na hydraulické ruce.

Na dotaz